Nyheter

Liten nedgang i antall konkurser

Det ble åpnet 5781 konkurs og tvangsavviklinger i 2015. En liten nedgang i forhold til 2014. Størst nedgang i Aust-Agder og størst økning i Buskerud. Østfold hadde en økning i antall konkurser på 9,4%

26% av foretakskonkurser var innenfor varehandel og reparasjon av motorvogner.

Kilde : Konkursregisteret

 

253.198 privatpersoner er registrert med betalingsanmerkninger pr. januar 2015

Tilsvarende er tallet for firmaer 83.956.

Kilde : Bisnode

Purregebyr

Fordringshaver kan kreve purregebyr for utsendelse av purringer til kunder. Purregebyret 2016 er fastsatt til kr. 67,00.
Det kan maks kreves purregebyr for 2 purringer.
Husk at inkassovarsel skal sendes skriftlig med betalingsfrist 14 dager, og skal inneholde en tekst som sier at kravet blir sendt til inkasso dersom betalingsfristen overskrides.

Chat med oss

)
    is typing...

    Vennligst fyll inn skjemaet under. 

    Send Melding Cancel