Etterforskning av forsikrings- og trygdesvindel

bilkrasj

Forsikringssvindel og trygdesvindel blir et mer og mer omfattende problem.

Store verdier tilsnikes på uærlig vis, og det er vår oppgave å avdekke og dokumentere slike forhold.

Vi utreder slike forhold for forsikringsbransjen.
Er det mistanke om at trygdemottaker jobber ulovlig i tillegg til å motta offentlig støtte, avdekker og dokumenterer vi slike forhold på vegne av NAV.

Chat med oss

)
    is typing...

    Vennligst fyll inn skjemaet under. 

    Send Melding Cancel