Møtefullmektig forliksråd

forliksradet

På oppdrag fra kreditor eller inkassobyrå, møter vi i forliksråd i Østfold, Akershus og Oslo.

De fleste kommuner har en ordning med en kommunalt oppnevnt møtefullmektig, men de har sjelden erfaring med inkasso og tvistehåndtering. Dette er viktig for å kunne sette seg inn i sakene og prosedere rett i kreditors beste interesse.

Med mer enn 25 års erfaring fra inkasso, har vi den nødvendige erfaringen som skal til for å ivareta fordringshavers interesser på best mulig måte.

Faste priser.

Chat med oss

)
    is typing...

    Vennligst fyll inn skjemaet under. 

    Send Melding Cancel